Oranje

VERDIEPING    VERBREDING    VERBINDING

OVER FUNIQ

funiQ is het nascholingsinstituut voor uitvaartprofessionals. We geloven in persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren.

 

Juist de uitvaartsector vraagt om goed geschoolde uitvaart-experts die in staat zijn mee te bewegen met de directe opdrachtgevers, de toeleveranciers, ontwikkelingen in het vak en de maatschappij. Deze branche vraagt mensen met een open blik, zich bewust van de verantwoordelijkheden van het vak.

 

Ons aanbod is actueel, vooruitstrevend en kwalitatief hoogwaardig. Geen opsmuk, no nonsense. Gewoon goede, optimaal toegankelijke, uitnodigende en uitdagende educatie.

Alleen als mensen groeien, kan je professionaliteit of de organisatie als geheel groeien

WERKEN VANUIT PASSIE, BEVLOGENHEID & OVERTUIGING

 

We zijn overtuigd van het belang van je levenslang blijven ontwikkelen. We geloven in de professional die in de spiegel durft te kijken en zichzelf en zijn manier van werken onder de loep durft te nemen. We doen dit zelf ook. Wij hebben een passie voor verbinding: het samenbrengen van mensen en ideeën.

 

De uitvaartbranche is geen homogene branche, maar kenmerkt zich door een grote diversiteit in ondernemingen en professionals in alle soorten en maten. Wij vinden het een uitdaging om mensen en ondernemingen te verbinden. Wij bieden onze diensten aan iedereen aan, ongeacht organisatie of achtergrond. We motiveren onze experts en trainers om hun kennis en expertise te delen in de branche en ondersteunen hen door samen uitdagingen aan te gaan en in mogelijkheden en oplossingen te denken. Wij willen voor de branche een inspirerend netwerk zijn.

FLEXIBEL MEEBEWEGEN EN MEEGROEIEN

 

Resultaatgericht werken is ons uitgangspunt. De maatschappij en dus de branche, verandert continue en de behoefte van de klant ook. Wij bewegen mee met de vraag van onze klanten en zijn alert op kansen, oplossingen en verbeteringen. We staan open voor ideeën.

KWALITEIT METEN EN BORGEN

 

Wij streven naar hoogwaardige kwaliteit binnen funiQ en binnen de branche. Wij doen dit door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en trends en dit te delen. Wij werken met trainers en adviseurs, die expert zijn op hun vakgebied en aantoonbare ervaring hebben. Wij toetsen ons aanbod en onze werkwijze regelmatig en stellen bij, waar we de kwaliteit nog kunnen verhogen.

funiQ is geaccrediteerd door het CRKBO. Dit betekent dat ons instituut en onze scholingen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

WAT LEVERT HET OP

Een training of masterclass bij FuniQ levert altijd wat op. Verbreding door meer kennis op je eigen vakgebied. 
Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Meer verbinding door sterkere communicatie.
Of je nu individueel of als bedrijf scholingen bij ons volgt: je versterkt altijd je vakmanschap.

Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje

Life is like a bicycle: to keep your balance you must keep on moving. - Albert Einstein 

Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? - T.S. Eliot

 Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.Milton Berle

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.Mahatma Ghandi

 Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.Socrates

Zonder continue groei en ontwikkeling zullen woorden als verbetering, prestatie en succes geen betekenis hebben.
 - Benjamin Franklin

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Charles Darwin

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.Steve Jobs

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.Richard Branson

Oranje

FUNIQ

 

Cederlaan 14,
7313 BS Apeldoorn
06-14992695
info@mariadegreef.nl

 

Volg ons ook op:

 

            

ACCREDITATIE

 

funiQ is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Annuleringsvoorwaarden