Oranje

VERDIEPING    VERBREDING    VERBINDING

TEAMWORK

Een groep collega’s vormt nog geen team en ook een ervaren team heeft af en toe wat smeerolie nodig. In de uitvaartsector zijn medewerkers vaak zelfstandig aan het werk, bij families of achter de schermen. Tegelijkertijd is het van belang dat ze efficiënt en prettig samenwerken.

 

Wij begeleiden organisaties, teams en hun leidinggevenden om zo inzicht te krijgen in de groepsdynamiek en invloed uit te oefenen op de processen binnen het team. Met als resultaat een goed functionerend team van tevreden werknemers en collega’s met een gedeelde focus en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Team-coaching door funiQ is altijd maatwerk.

 

Drijfveren

Een nieuwe collega aannemen heeft invloed op je hele organisatie. Past iemand in je team? Hoe dan? Taken delegeren of je werknemers een uitbreiding van hun takenpakket geven, vraagt ook om zorgvuldig kijken. Past dit bij hem of haar?

 

De antwoorden vind je in de persoonlijke drijfveren
Drijfveren geven doel en richting aan je leven, het zijn de zaken die jij echt van belang vindt en ze verklaren jouw gedrag. Jouw persoonlijke drijfveren, gebaseerd op overtuigingen en behoeftes kleuren de bril waardoor jij de wereld ervaart.

 

Wat iemands drijfveren zijn, is te meten in een analyse. Uit die “scan” komt een heel persoonlijk plaatje: wat in jou is zo sterk dat het je tot actie aanzet? Is het een intellectuele drijfveer, een sociale of een praktische? Ben je vooral traditioneel ingesteld of individualistisch?

 

Je zult begrijpen dat ieder mens een mix heeft en dat bij de een iets anders de overhand heeft dan bij de ander. Het ontdekken van je eigen drijfveren helpt je enorm bij het analyseren: waar ben ik goed in, waar word ik blij van? En het verklaart waarom sommige typen mensen jou helemaal niet liggen. Het geeft je inzicht én handvatten om iets te veranderen, als je dat wilt.

 

De drijfveren-analyse is erg bruikbaar om te kijken naar het functioneren van een team. Het liefst heb je mensen in je team die elkaar aanvullen, versterken. Wanneer je allemaal dezelfde menstypes hebt als uitvaartleider, zullen er taken blijven liggen of botsingen optreden. Een mix is ideaal.

 

Laat je team eens scannen: de individuen en het team als geheel. Een investering die zich snel terugverdient bij het zoeken naar een nieuwe collega of het opnieuw rangschikken van taken.

Bij funiQ werken wij met een team van gespecialiseerde en betrokken trainers en adviseurs.

TEKST

Tekst

WAT LEVERT HET OP

Een training of masterclass bij FuniQ levert altijd wat op. Verbreding door meer kennis op je eigen vakgebied. 
Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Meer verbinding door sterkere communicatie.
Of je nu individueel of als bedrijf scholingen bij ons volgt: je versterkt altijd je vakmanschap.

Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje

Life is like a bicycle: to keep your balance you must keep on moving. - Albert Einstein 

Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? - T.S. Eliot

 Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.Milton Berle

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.Mahatma Ghandi

 Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.Socrates

Zonder continue groei en ontwikkeling zullen woorden als verbetering, prestatie en succes geen betekenis hebben.
 - Benjamin Franklin

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Charles Darwin

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.Steve Jobs

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.Richard Branson

Oranje

FUNIQ

 

Cederlaan 14,
7313 BS Apeldoorn
06-14992695
info@mariadegreef.nl

 

Volg ons ook op:

 

            

ACCREDITATIE

 

funiQ is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Annuleringsvoorwaarden