Oranje

VERDIEPING    VERBREDING    VERBINDING

MAATWERK

funiQ is het nascholingsinstituut voor uitvaartprofessionals. We geloven in persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren.

 

Alle genoemde scholingen van het Open Aanbod, kunnen ook als maatwerk worden uitgevoerd binnen een grotere onderneming of voor een groep uitvaartondernemers, uitvaartbegeleiders of een intervisiegroep. Vooraf spreken we door hoe we de inhoud van de training zo dicht mogelijk op jullie vraag kunnen toesnijden.

 

We gaan ook graag aan de slag met een specifieke vraag vanuit een bedrijf: bijvoorbeeld omgaan met lastige gesprekken, of betere teamsamenwerking. Er zijn veel thema’s binnen uitvaartondernemingen waar we over mee kunnen denken en maatwerk voor kunnen bieden.

Alleen als mensen groeien, kan je professionaliteit of de organisatie als geheel groeien

Bij funiQ werken wij met een team van gespecialiseerde en betrokken trainers en adviseurs.

WAT LEVERT HET OP

Een training of masterclass bij FuniQ levert altijd wat op. Verbreding door meer kennis op je eigen vakgebied. 
Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Meer verbinding door sterkere communicatie.
Of je nu individueel of als bedrijf scholingen bij ons volgt: je versterkt altijd je vakmanschap.

Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje

Life is like a bicycle: to keep your balance you must keep on moving. - Albert Einstein 

Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? - T.S. Eliot

 Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.Milton Berle

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.Mahatma Ghandi

 Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.Socrates

Zonder continue groei en ontwikkeling zullen woorden als verbetering, prestatie en succes geen betekenis hebben.
 - Benjamin Franklin

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Charles Darwin

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.Steve Jobs

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.Richard Branson

Oranje

FUNIQ

 

Cederlaan 14,
7313 BS Apeldoorn
06-14992695
info@mariadegreef.nl

 

Volg ons ook op:

 

            

ACCREDITATIE

 

funiQ is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Annuleringsvoorwaarden