Oranje

VERSTERK JE VAKMANSCHAP

Welke stappen zet jij om jezelf, je bedrijf en je dienstverlening steeds verder te professionaliseren?

VERDIEPING    VERBREDING    VERBINDING

funiQ is hét nascholingsinstituut voor uitvaartprofessionals. Wij geloven in levenslang leren en ontwikkelen. funiQ biedt actuele, vooruitstrevende en kwalitatief hoogwaardige scholingen en trajecten. No nonsense. Gewoon toegankelijke, goede, uitnodigende en uitdagende educatie voor uitvaartprofessionals.

VERDIEP EN VERBREED JE VAKMANSCHAP

MAATWERK

Alle scholingen uit het open aanbod, kunnen ook als maatwerk worden uitgevoerd binnen een onderneming. Of voor een groep uitvaartondernemers, uitvaartbegeleiders of een intervisiegroep. We gaan ook graag aan de slag met een specifieke vraag vanuit een bedrijf. Naast teamscholingen doen we ook team-coaching. Het instrument ‘drijfveren-analyse’ van Profile Dynamics kunnen we bijvoorbeeld inzetten om de samenwerking binnen het team te verbeteren. Er zijn veel thema’s binnen uitvaartondernemingen waar we over mee kunnen denken en maatwerk voor kunnen bieden.
De winst om als team gezamenlijk een scholing te volgen of een veranderslag te maken is groot: met elkaar hetzelfde leren zorgt voor betere verankering en borging.

WAT LEVERT HET OP

Een training of masterclass bij FuniQ levert altijd wat op. Verbreding door meer kennis op je eigen vakgebied. 
Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Meer verbinding door sterkere communicatie.
Of je nu individueel of als bedrijf scholingen bij ons volgt: je versterkt altijd je vakmanschap.

Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje

Life is like a bicycle: to keep your balance you must keep on moving. - Albert Einstein 

Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? - T.S. Eliot

 Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.Milton Berle

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.Mahatma Ghandi

 Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.Socrates

Zonder continue groei en ontwikkeling zullen woorden als verbetering, prestatie en succes geen betekenis hebben.
 - Benjamin Franklin

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Charles Darwin

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.Steve Jobs

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.Richard Branson

Oranje

FUNIQ

 

Weteringdijk 27, Epe
0578 - 641080
info@funiq.nl

 

Volg ons ook op:

 

            

ACCREDITATIE

 

funiQ is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Annuleringsvoorwaarden