Oranje

LAAT JE COACHEN DOOR FUNIQ

Regelmatig ontmoeten we bevlogen professionals die veel stress ervaren, moe zijn en twijfelen over hun werk. De gevolgen zijn aanzienlijk. Mensen ervaren niet alleen onzekerheid en stress, maar voelen zich minder capabel en presteren minder goed.

Oranje

VERSTERK JE VAKMANSCHAP

Welke stappen zet jij om jezelf, je bedrijf en je dienstverlening steeds verder te professionaliseren?

VERDIEPING    VERBREDING    VERBINDING

COACHING IN DE UITVAART

In de uitvaartbranche heb je niet altijd de mensen om je heen om je manier van werken tegen het licht te houden. En in een groter bedrijf kun je wel je verhaal kwijt maar misschien niet altijd je vragen? Bij onze coach kun je even los van iedereen je vragen of bedenkingen doornemen. We kennen het vak en weten waar je mee te maken krijgt in de uitvaartbranche.

HET KAN ANDERS

Met ondersteuning van onze coaches werk je met meer plezier, energie en betekenis voor jezelf en anderen. Onze coaches helpen je op weg met gerichte vragen, heldere theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in je leven.

VERDIEP EN VERBREED JE VAKMANSCHAP

TEAMCOACHING

Een groep collega’s vormt nog geen team en ook een ervaren team heeft af en toe wat smeerolie nodig. In de uitvaartsector zijn medewerkers vaak zelfstandig aan het werk, bij families of achter de schermen. Tegelijkertijd is het van belang dat ze efficiënt en prettig samenwerken.
Wij begeleiden organisaties, teams en hun leidinggevenden om zo inzicht te krijgen in de groepsdynamiek en invloed uit te oefenen op de processen binnen het team. Met als resultaat een goed functionerend team van tevreden werknemers en collega’s met een gedeelde focus en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Team-coaching door funiQ is altijd maatwerk.

Meer weten of vrijblijvend kennis maken?
Mail of bel ons.

WAT LEVERT HET OP

Een training of masterclass bij FuniQ levert altijd wat op. Verbreding door meer kennis op je eigen vakgebied. 
Verdieping in je persoonlijke ontwikkeling. Meer verbinding door sterkere communicatie.
Of je nu individueel of als bedrijf scholingen bij ons volgt: je versterkt altijd je vakmanschap.

Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje
Blaadje

Life is like a bicycle: to keep your balance you must keep on moving. - Albert Einstein 

Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? - T.S. Eliot

 Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.Milton Berle

 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.Mahatma Ghandi

 Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken.Socrates

Zonder continue groei en ontwikkeling zullen woorden als verbetering, prestatie en succes geen betekenis hebben.
 - Benjamin Franklin

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.Charles Darwin

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.Steve Jobs

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.Richard Branson

Oranje

FUNIQ

 

Cederlaan 14,
7313 BS Apeldoorn
06-14992695
info@mariadegreef.nl

 

Volg ons ook op:

 

            

ACCREDITATIE

 

funiQ is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Annuleringsvoorwaarden